ΕΡΓΟ

εφαρμογή (5)

Έργο 1

Λύκειο Nanchong (περιοχή Linjiang)

Έκταση: 78000m²

Εξοικονόμηση ενέργειας: 1,57 εκατομμύρια kW·h/έτος

Standard Saved Carbon: 503,1 t/έτος

Εκπομπές CO2 Μειωμένες: 1527,7 t/έτος

Έργο 2

MultiMicro Technology Company (Nanchong)

Έκταση: 5500m²

Εξοικονόμηση ενέργειας: 147,1 χιλιάδες kW·h/έτος

Standard Saved Carbon: 46,9 t/έτος

Εκπομπές CO2 Μειωμένες: 142,7 t/έτος

εφαρμογή (4)
εφαρμογή (3)

Έργο 3

MultiMicro Technology Company (Πεκίνο)

Έκταση: 21460m²

Εξοικονόμηση ενέργειας: 429,2 χιλιάδες kW·h/έτος

Standard Saved Carbon: 137,1 t/έτος

Μειωμένες εκπομπές CO2: 424 t/έτος

Πάνελ μόνωσης κενού

Θερμική αγωγιμότητα ≤0,0045w(mk)

Χρησιμοποιείται σε θερμοκοιτίδες εμβολίων, logistics ψυχρής αλυσίδας, πάνελ μόνωσης κενού παρέχουν εγγύηση για μόνωση εμβολίου

Το πλαίσιο μόνωσης κενού εφαρμόστηκε στο κουτί φαρμάκου για την αποθήκευση των εμβολίων.

εφαρμογή (2)