Νανο-μικροπορώδες πάνελ υψηλής θερμοκρασίας

  • Νανομικροπορώδες πάνελ υψηλής θερμοκρασίας

    Νανομικροπορώδες πάνελ υψηλής θερμοκρασίας

    Το νανομικροπορώδες πάνελ υψηλής θερμοκρασίας (HTNM) είναι ένας νέος τύπος υπερμονωτικού υλικού που βασίζεται στην τεχνολογία υλικών νανομέτρων.Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μόνωσης υψηλής θερμοκρασίας και της μικροπορώδους μόνωσης, άρα έχει φτάσει στα άκρα στην άσκηση του μονωτικού αποτελέσματος.