Μονωτικά πάνελ κενού για κτίρια

  • Υλικά θερμικής ασπίδας κτιρίου θερμομονωμένο πάνελ τοίχου

    Υλικά θερμικής ασπίδας κτιρίου θερμομονωμένο πάνελ τοίχου

    Το μονωτικό πάνελ κενού καπνού πυριτίου (VIP) είναι ένας νέος τύπος σούπερ μονωτικού υλικού με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας για εξωτερικούς τοίχους, εσωτερικούς τοίχους, στέγες και δάπεδα κτιρίων.Το VIP δεν περιέχει ουσίες ODS (ουσίες που καταστρέφουν το όζον), οι οποίες μπορούν να ανακυκλωθούν, να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να βοηθήσουν στην πράσινη προστασία του περιβάλλοντος