Γυαλί κενού

  • Μετριασμένο γυαλί κενού

    Μετριασμένο γυαλί κενού

    Το γυαλί κενού αποτελείται από δύο ή περισσότερα κομμάτια επίπεδου γυαλιού.Υπάρχουν μικροσκοπικά στηρίγματα μεταξύ των στρωμάτων γυαλιού και η περίμετρος του γυαλιού σφραγίζεται με συγκόλληση ανόργανου υλικού.Ένα από τα γυαλιά έχει μια θύρα εξάτμισης για την εξάτμιση κενού και το αέριο στην κοιλότητα θα εξαντληθεί μέσω της θύρας εξάτμισης και στη συνέχεια σχηματίζεται η κοιλότητα κενού. Για να εξασφαλιστεί η διάρκεια ζωής στο κενό, τοποθετείται ένας ειδικός αγωγός στην κοιλότητα.